sda ne 1013 гар ариутгагч fda батлагдсан эсэх

sda ne 1013 гар ариутгагч fda батлагдсан эсэх

P(A|B) :27- sda ne 1013 гар ариутгагч fda батлагдсан эсэх ,جﺎﮔ / ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻲﺿﺎﻳر ٣٢ ؟ﺖﺳا هﺪﺷ ﺮﻫﺎﻇ 2 دﺪﻋ لﺎﻤﺘﺣا ماﺪﻛ ﺎﺑ ،ﺪﺷﺎﺑ 5هﺪﺷ ور داﺪﻋا زا ﻲﻜﻳ ﻞﻗاﺪﺣ ﺮﮔا ،سﺎﺗ ود بﺎﺗﺮﭘ رد:31 لﺎﺜﻣ 1 (1 11 2 (2 11 1 (3 6 1 (4 3:هﺎﮔنآ ،ﺪﺷﺎﺑ سﺎﺗ ود بﺎﺗﺮﭘ رد 5 دﺪﻋ رﺎﺑ ﻚﻳ ﻞﻗاﺪﺣ ...14 | May | 2014 | Ландшафтын архитектурMay 14, 2014·2 posts published by Оогийноо on May 14, 201428 | Нэгдүгээр сар | 2011 | MQ's Blog

Jan 28, 2011·1 post published by MQ on January 28, 2011. Хуучин анги - s10/11 [email protected] Санхүүгийн удирдлага - s09-2-3 [email protected] Бизнесийн удирдлага - s09-2-4 [email protected]

1. Ажилтан, суралцагч, бүлэг, дүрэмт хувцас тайлан гаргах ...

бэрхшээлтэй эсэх бүртгэл харагдана. Тухайн бүртгэлийг шалгахдаа дараах байдлаар харна. Үүнд: 1. Маягтаар БДБ-1, БДБ-1А, БДБ-1Б, БДБ-1В маягтын нийт суралцагчдын тоо нь ижил байна. 2. Бүртгэлээр 2.

b1

888a.دیناــشوجب هــقیقد 15 تدــم هــب ار نآ ،هــتخیر بآ مرــگ 300 نورد ار نوــتیز گرــب ددــع 30 .تــسا نوــخ راــشف